Jesteś tutaj: StartSKF GVWładze

Władze

Władzami wybrane w dniu 13.04.2014 r. przez Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Global Village Mokobody są:

Zarząd w składzie:

  • Artur Kamiński - Prezes Zarządu
  • Marcin Kamiński - Członek Zarządu
  • Łukasz Jastrzębski - Członek Zarząd
  • Michał Nasiłowski - Członek Zarządu
  • Jarosław Dębski - Członek Zarządu


Komisja rewizyjna w składzie:

  • Urszula Ostas - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
  • Mariusz Zieliński - Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
  • Kamil Korporowicz - Skarbnik Komisji Rewizyjnej