Jesteś tutaj: StartFestiwalV Festiwal Piłki SiatkowejInformacje ogólneRegulamin

Regulamin

V FESTIWAL PIŁKI SIATKOWEJ
POD PATRONATEM
STAROSTWA
POWIATOWEGO SIEDLCE

 Regulamin

1. CEL:

 • Popularyzacja piłki siatkowej młodzieży i dorosłych w środowiskach miejskich i wiejskich;
 • Podnoszenie poziomu siatkówki w powiecie siedleckim;
 • Integracja mieszkańców powiatu siedleckiego;
 • Propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego;
 • Popularyzacja zdrowej – sportowej rywalizacji mieszkańców;
 • Krzewienie rywalizacji w duchu gry ,,fair play”;
 • Rozwijanie kultury fizycznej młodzieży;
 • Aktywizacja społeczności lokalnej;
 • Wychowanie przez sport;

 2. ORGANIZATORZY:

 • Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Global Village MOKOBODY (Organizator);
 • Starostwo Powiatowe Siedlce (Patronat)

3. UCZESTNICTWO:

Festiwal przeznaczony jest dla męskich drużyn amatorskich i klubów siatkarskich posiadających sekcję seniorskie i juniorskie (wysokość siatki 2,43 cm);

4. TERMIN I MIEJSCE FESTIWALU:

Festiwal zostanie rozegrany w formie rozgrywek fazy grupowej i finałowej. Festiwal zostanie przeprowadzony w hali sportowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mokobodach przy ul. Szkolnej 14.

4.1 Termin rozgrywek Grupy A – 21 września 2013 r. od godz. 09:00,

4.2 Termin rozgrywek Grupy B – 22 września 2013 r. od godz. 09:00,

4.3 Finały – 28 września 2013 r.

5. ZGŁOSZENIA I NAGRODY:

5.1 Dopuszcza się udział 10 zespołów (z gmin powiatu siedleckiego a także inne drużyny z powiatu i spoza terenu powiatu siedleckiego);

5.2 W przypadku dużego zainteresowania Organizator przewiduje utworzenie listy rezerwowej. Ze względu na ograniczoną liczbę zespołów, o ostatecznym udziale w V Festiwalu decydować będzie kolejność zgłoszeń;

5.3. Każda drużyna liczy od 6 do 12 zawodników maksymalnie;

5.4 Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego dostępnego na stronach SKF Global Village Mokobody (www.skfglobalvillage.pl), i przesłanie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Zgłoszenia należy wysyłać do 9 września 2013 r.

5.5 Udział w V Festiwalu zawodników zrzeszonych w klubach grających w rozgrywkach regionalnych i centralnych prowadzonych przez terenowe oddziały PZPS od 2 ligi wojewódzkiej włącznie w górę jest zabroniony.

5.6 Aby wziąć udział w turnieju, należy zgłosić drużynę do organizatora turnieju wg daty zgłoszenia zapisanej w punkcie 5.4 powyżej oraz wpłacić 200 PLN wpisowego przelewem na konto SKF Global Village Mokobody:

Dane do przelewu:
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Global Village Mokobody
ul. Ossolińskich 21
08-124 GMokobody,
nr konta 97 1160 2202 0000 0001 3466 1636
z dopiskiem "Wpisowe V Festiwal, nazwa drużyny";

Wpłaty należy dokonać najpóźniej do 16 września 2013 r. Wpisowe dotyczy udziału w w całym Festiwalu.

5.7
Organizator przewidział nagrody dla najlepszych drużyn.

5.8 Organizator przewidział nagrody indywidualne dla najlepszych zawodników turnieju.

6. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA TURNIEJU:

6.1 Rozgrywki przeprowadzone będą zgodnie z przepisami PZPS;

6.2 Faza grupowa

6.2.1 Organizator na 5 dni przed rozpoczęciem V Festiwalu przeprowadzi losowanie na podstawie, którego zespoły zostaną podzielone do dwóch grup „A” i „B”; Wyniki losowania zostaną opublikowane na stronach internetowych SKF Global Village Mokobody.

6.2.2 Mecze w fazie grupowej będą się odbywały do 2 wygranych setów,
każdy set do 21 pkt (pod warunkiem uzyskania dwupunktowej przewagi przez jeden z zespołów), a w przypadku remisu 1:1 rozegrany zostanie tie-break do 15 pkt (pod warunkiem uzyskania dwupunktowej przewagi przez jeden z zespołów)

6.2.3 Do fazy finałowej awansują dwa najlepsze zespoły z Grupy A i B.

 

6.3 Faza finałowa

6.3.1 Mecze półfinałowe będą rozgrywane zgodnie z zasadami zapisanymi w punkcie 6.2.2 niniejszego regulaminu.

6.3.2 Mecz o trzecie i pierwsze miejsce będzie rozegrany do 3 wygranych setów,
każdy set do 25 pkt (pod warunkiem uzyskania dwupunktowej przewagi przez jeden z zespołów), a w przypadku remisu 2:2 rozegrany zostanie tie-break do 15 pkt (pod warunkiem uzyskania dwupunktowej przewagi przez jeden z zespołów)

6.3.3 Zespoły, które zajęły w swoich grupach miejsca 1, 2 walczą w dwóch półfinałach (A1-B2; A2-B1).

6.3.4 Półfinały rozpoczną się o godzinie 10:00

6.3.5 Pierwszy półfinał będzie rozegrany pomiędzy drużynami A1-B2

6.3.6 Drugi półfinał będzie rozegrany pomiędzy A2-B1

6.3.7 Przed meczem o 3 miejsce zostanie rozegrany konkurs na najlepszego siatkarskiego gwoździa.

 

 

6.4 Miejsca 5-10 zostaną ustalone pomiędzy drużynami, które zajęły kolejne miejsca w grupie na podstawie zdobytych w grupach punktów, setów i małych punktów;

6.5 Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany systemu gry w przypadku nie przybycia zgłoszonych się drużyn bądź zbyt małej ilości zgłoszeń;

7. KLASYFIKACJA:

7.1  Punktacja obowiązująca podczas zawodów:

a) mecz wygrany w stosunkach 2:0 - 3pkt
b) mecz wygrany w stosunkach 2:1 - 2pkt
c) mecz przegrany w stosunkach 1:2 - 1pkt
d) mecz przegrany w stosunkach 0:2 - 0pkt

 

7.2  O kolejności w Grupie decyduje:

a/ większa ilość zdobytych punktów,
b/ lepszy stosunek setów /zdobytych do straconych/,
c/ lepszy stosunek małych punktów /zdobytych do straconych/,

d/ wyniki bezpośrednich spotkań;

8. ZASADY FINANSOWANIA

8.1 Koszty organizacyjne turnieju pokrywa:
SKF GLOBAL VILLAGE MOKOBODY Organizator (napoje, przekąski, itp.);

8.2 Organizator nie pokrywa kosztów przejazdów i pozostałych kosztów zainteresowanych drużyn;

8.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wypadków, utraty zdrowia lub życia oraz zagubienia, uszkodzenia sprzętu lub odzieży i kradzieży rzeczy osobistych zawodników.

8.4 Biorący udział w turnieju piłki siatkowej ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawieniem siatkówki i nie będą wnosić żadnych roszczeń wobec organizatorów, w związku z kontuzjami odniesionymi w czasie gry

9. WYMOGI REGULAMINOWE

9.1 Komisje sędziowską powołuje Organizator;

9.2 Udział w danym meczu zawodnika nieuprawnionego powoduje V.O.; na korzyść przeciwnika;

9.3 Przekładania meczów nie przewiduje się;

9.4 Organizatorzy zapewniają do rozgrywek piłki typu "Mikasa" i "Molten";

9.5 Organizator zastrzega sobie możliwość rozstawienia drużyn,
które reprezentowały wysoki poziom siatkarski w innych turniejach podobnej rangi do oddzielnych grup i dolosowania do nich pozostałych ekip;

9.6 Wszelkie szkody spowodowane w obiektach, w których odbywają się zawody pokrywają bezpośredni sprawcy;

.7 Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych /w tym piwa/ na terenie hali;

9.8 Obowiązuje halowe obuwie sportowe (również dotyczy to opiekuna drużyny);

9.9 Mecze rozgrywane są wg zasady fair-play i z poszanowaniem zasad dobrego wychowania;

9.10 W przypadku nie przestrzegania regulaminu lub przepisów gry sędzia samodzielnie lub za prośbą organizatora ma prawo weryfikacji wyniku meczu, dyskwalifikacji zawodnika lub drużyny z rozgrywek;

9.11 Regulamin ten zostaje przekazany każdemu z opiekunowi drużyny;

9.12 Opiekun jest zobowiązany zapoznać pozostałych zawodników w swojej drużynie z niniejszym regulaminem;

9.13 Za usterki pozostawione na terenie hali sportowej (w szczególności w szatniach) odpowiada sprawca bądź kapitan drużyny;

9.14 Zapoznanie się z regulaminem zawodnik poświadcza wpisując się własnoręcznie na karcie zgłoszeniowej, lista zawodników;

9.15 Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie Organizator;

9.16 W sprawach turnieju należy kontaktować się z przedstawicielami Organizatora, kontakty podane w dziale KONTAKT na stronie internetowej Organizatora.

9.17 Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z przyjęciem i akceptacją zasad i reguł zawartych w regulaminie rozgrywek V FESTIWALU PIŁKI SIATKOWEJ

 

INFORMUJEMY ŻE BĘDZIE MOŻLIWOŚĆ NABYCIA PAMIĄTKOWYCH KOSZULEK Z V FESTIWALU PIŁKI SIATKOWEJ :-)

 

ŻYCZYMY POWODZENIA I ZADOWOLENIA!!!
SKF GLOBAL VILLAGE MOKOBODY

 

Poprawiono: poniedziałek, 29, lipiec 2013 18:53