Jesteś tutaj: StartAktualnościSprawozdanie finansowe za rok 2015

Sprawozdanie finansowe za rok 2015

W dniu 18 czerwca 2016 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków naszego Stowarzyszenia. Podczas tego spotkania zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok 2015 a także wybrano władze Stowarzyszenia na nową kadencję.

Nasze Stowarzyszenie kieruje się zasadą transparentności i otwartości, dlatego, choć jako stowarzyszenie nie będące organizacja pożytku publicznego nie mamy takiego obowiązku, publikujemy nasze sprawozdanie finansowe do publicznej wiadomości.

Sprawozdanie Finansowe SKF Global Village Mokobody za rok 2015.

Decyzją Walnego Zgromadzenia Członków wybrano taki sam skład osobowy władz Stowarzyszenia, tj.:

Zarząd

Artur Kamiński - Prezes Zarządu

Marcin Kamiński - Członek Zarządu

Łukasz Jastrzębski - Członek Zarządu

Michał Nasiłowski - Członek Zarządu

Jarosław Dębski - Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Urszula Ostas - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Mariusz Zieliński - Członek Komisji Rewizyjnej

Kamil Korporowicz - Członek Komisji Rewizyjnej