Jesteś tutaj: Start

Ostatni mecz - dokument

Podczas ostatniego meczu Artura Kamińskiego w Global Village Mokobody zebrano szereg materiałów dźwiękowych i video. Powstał z niego dokument, którego mamy przejmność zaprezentować. 

Montaż dokumentu, któremu nadano tytuł "Ostatni mecz" następuję po ponad półtora roku od tego momentu, ale dzięki temu jego przekaz i moc jest znacznie większa. 

"Chciałbym bardzo podźiękować Wojtkowi Karubinowi za pomysł i inicjatywę stworzenia takiego dokumentu. Mojej Julii za zaangażowanie osób, które wzięły udział w nagraniach. Tomkowi Nasternakowi za cierpliwość na końcowym etapie powstawania tego filmu." - Artur Kamiński

Na finał historii Globalu, zapraszamy do obejrzenia filmu - OSTATNI MECZ

Ostatni mecz - dokument filmowy

Podczas ostatniego meczu Artura Kamińskiego w Global Village Mokobody zebrano szereg materiałów dźwiękowych i video. Powstał z niego dokument, którego mamy przejmność zaprezentować. 

Montaż dokumentu, któremu nadano tytuł "Ostatni mecz" następuję po ponad półtora roku od tego momentu, ale dzięki temu jego przekaz i moc jest znacznie większa. 

"Chciałbym bardzo podźiękować Wojtkowi Karubinowi za pomysł i inicjatywę stworzenia takiego dokumentu. Mojej Julii za zaangażowanie osób, które wzięły udział w nagraniach. Tomkowi Nasternakowi za cierpliwość na końcowym etapie powstawania tego filmu." - Artur Kamiński

Na finał historii Globalu, zapraszamy do obejrzenia filmu - OSTATNI MECZ

SKF Global Village w stanie likwidacji

W dniu 30 czerwca 2017 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków naszego Stowarzyszenia. Podczas tego spotkania oprócz zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016, podjęto również decyzję o postawienie Stowarzyszenia w stan likwidacji.

Zgodnie z podjętą uchwałą do końca 2017 roku, ma nastąpić formalno-prawne zamknięcie działności Stowarzyszenia.

To ostatni, już czysto formalny, akt działalności Stowarzyszenia.  

Sprawozdanie finansowe za rok 2016

W dniu 30 czerwca 2017 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków naszego Stowarzyszenia. Podczas tego spotkania zatwierdzono m.in. sprawozdanie finansowe za rok 2016.

Nasze Stowarzyszenie kieruje się zasadą transparentności i otwartości, dlatego, choć jako stowarzyszenie nie będące organizacja pożytku publicznego nie mamy takiego obowiązku, publikujemy nasze sprawozdanie finansowe do publicznej wiadomości.

Sprawozdanie finansowe za rok 2016.

Strona 1 z 72