Jesteś tutaj: Start

Zamknięcie Stowarzyszenia

W dniu 30 czerwca 2018 roku w siedzibie Stowarzyszenia odbyło się Walne Zgromadzenie Członków, które zamykało rozpoczęty w dniu 30 czerwca 2017 roku proces Likwidacji Stowarzyszenia. 

Podczas obrad przyjęto następujące Uchwały:

Uchwała Nr 1 o zatwierdzeniu Sprawozdania Finansowego za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017 - do wglądu po kliknięciu w poniższy link

Sprawozdanie Finansowe za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017

 

Uchwała Nr 2 o zatwierdzeniu Raportu Likwidatora z realizacji Ucvhwały Nr 2  dnia 30.06.2017 - do wglądu po kliknięciu w poniższy link

Raport Likwidatora

 

Uchwała Nr 3 o zatwierdzeniu Sprawozdania Finansowego Końcowego z Likwidacji - do wglądu po kliknięciu w poniższy link

Sprawozdanie Finansowe Końcowe z Likwidacji za okres od 01.07.2017 do 30.06.2018

 

Uchwała Nr 4 o zamknięciu i wyrejestrowaniu Stowarzyszenia

 

Wszystkie Uchwały do wglądu po kliknięciu w poniższe linki

Uchwała Nr 1 o zatwierdzeniu Sprawozdania Finansowego za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017

Uchwała Nr 2 o zatwierdzeniu Raportu Likwidatora

Uchwała Nr 3 o zatwierdzeniu Sprawozdania Finansowego Końcowego z Likwidacji 

Uchwała Nr 4 o zamknięciu i wyrejestrowaniu Stowarzyszenia

 

Jednocześnie informujemy, że w dniu 3 lipca 2018 w sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy został złożony wniosek (Sygnatura akt: Wa XIV Ns-rej. KRS 23219/18/384) o wykreślenie Stowarzyszenia z Krajowego Rejestru Sądowego. 

Ostatni mecz - dokument

Podczas ostatniego meczu Artura Kamińskiego w Global Village Mokobody zebrano szereg materiałów dźwiękowych i video. Powstał z niego dokument, którego mamy przejmność zaprezentować. 

Montaż dokumentu, któremu nadano tytuł "Ostatni mecz" następuję po ponad półtora roku od tego momentu, ale dzięki temu jego przekaz i moc jest znacznie większa. 

"Chciałbym bardzo podźiękować Wojtkowi Karubinowi za pomysł i inicjatywę stworzenia takiego dokumentu. Mojej Julii za zaangażowanie osób, które wzięły udział w nagraniach. Tomkowi Nasternakowi za cierpliwość na końcowym etapie powstawania tego filmu." - Artur Kamiński

Na finał historii Globalu, zapraszamy do obejrzenia filmu - OSTATNI MECZ

Ostatni mecz - dokument filmowy

Podczas ostatniego meczu Artura Kamińskiego w Global Village Mokobody zebrano szereg materiałów dźwiękowych i video. Powstał z niego dokument, którego mamy przejmność zaprezentować. 

Montaż dokumentu, któremu nadano tytuł "Ostatni mecz" następuję po ponad półtora roku od tego momentu, ale dzięki temu jego przekaz i moc jest znacznie większa. 

"Chciałbym bardzo podźiękować Wojtkowi Karubinowi za pomysł i inicjatywę stworzenia takiego dokumentu. Mojej Julii za zaangażowanie osób, które wzięły udział w nagraniach. Tomkowi Nasternakowi za cierpliwość na końcowym etapie powstawania tego filmu." - Artur Kamiński

Na finał historii Globalu, zapraszamy do obejrzenia filmu - OSTATNI MECZ

SKF Global Village w stanie likwidacji

W dniu 30 czerwca 2017 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków naszego Stowarzyszenia. Podczas tego spotkania oprócz zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016, podjęto również decyzję o postawienie Stowarzyszenia w stan likwidacji.

Zgodnie z podjętą uchwałą do końca 2017 roku, ma nastąpić formalno-prawne zamknięcie działności Stowarzyszenia.

To ostatni, już czysto formalny, akt działalności Stowarzyszenia.  

Strona 1 z 72